Mannentijd - Zelfkennis is het begin van alle wijsheid
Interesse? Neem vrijblijvend contact op via 06-50687526 of 06-21230362 of info@mannentijd.nl

We leven in een steeds vrouwelijkere samenleving! Lees het Algemeen Dagblad interview met Ramon

Dit bericht is geplaatst op 18 november 2023 - Maatschappelijke thema's

De Nederlandse maatschappij wordt steeds vrouwelijker. Dat constateert Ramon Blenderman uit Gouda, die vijf jaar geleden met is begonnen met Mannentijd,nl: met mannen praten over mannelijkheid in deze feminiene samenleving.

Voor Ramon spreken de feiten voor zich dat Nederland wereldwijd tot de top van meest vrouwelijke samenlevingen behoort. ,,Op een schaal van nul tot honderd staat Nederland op veertien. Nul is dan puur vrouwelijk en honderd puur mannelijk, wat overigens niets zegt over de waardering. Indicatoren daarvoor zijn onder andere arbeidsparticipatie, opvoeding, kansengelijkheid, machtsafstand en risicovermijding. Vergeleken met andere landen zijn vrouwen op die vlakken in Nederland meer vertegenwoordigd, of worden vrouwelijke eigenschappen meer gewaardeerd. Alleen Scandinavische landen zijn nog vrouwelijker. Landen als Mexico en Spanje scoren veel meer masculien.’’

Wederzijdse afhankelijkheid

Volgens Ramon is de Nederlandse samenleving sinds de jaren 50 steeds vrouwelijker geworden, maar eigenlijk gaat de verandering al veel verder terug. ,,Ooit was de man de jager die het voedsel bij de vrouw bracht, de krijger die bescherming bood. Zijn mannelijkheid was zijn inbreng in de relatie. De vrouw bracht haar vrouwelijkheid zoals zorgzaamheid, voedselbereiding en empathie in. Er was een wederzijdse afhankelijkheid.’’

,,Tot de jaren vijftig was Nederland een verzuilde, traditionele samenleving. Sindsdien is er ontzuiling en individualisering, waardoor we steeds meer op onszelf zijn aangewezen. De vrouw is nu voor haar dagelijkse onderhoud niet meer afhankelijk van een man. En door me too en woke worden we met onze masculine eigenschappen als testosteronbommen weggezet, terwijl vrouwelijke eigenschappen steeds sterker worden gewaardeerd.’’

De verschuiving is volgens Ramon ook te herkennen in de opvoeding. ,,Van vaders wordt een vrouwelijke opvoeding verwacht. In het onderwijs komen jongens bijna geen mannelijke rolmodellen tegen. We hebben geen rituelen voor de overgang naar volwassenheid, die in andere culturen het onderscheid maken tussen man en vrouw.’’

Biologische veranderingen

Naast de sociale verschuiving vindt Ramon in diverse studies ook biologische veranderingen. ,,Bij mannen neemt het testosterongehalte al decennia af. De kwaliteit van sperma neemt mede daardoor af en de spieren ontwikkelen zich minder, ook doordat we minder lichamelijke arbeid verrichten. We zijn minder buiten. Mannen zijn niet gebouwd om hele dagen in een hokje achter een toetsenbord te zitten. Microplastics, die we allemaal via voeding binnenkrijgen, verstoren de mannelijke hormoonbalans.’’

Het is nogal een tegenstrijdige constatering die Ramon doet, want het algemene beeld is dat de positie van vrouwen nog lang niet gelijkwaardig is aan die van mannen. ,,Daar gaat het ook niet om. Ik vind een overwegend vrouwelijke samenleving ook niet slechter of beter dan een meer mannelijke samenleving. Ongelijkwaardigheid moet zeker worden bestreden, maar het lijkt me niet gewenst dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Juist doordat man en vrouw verschillen, kunnen ze elkaar versterken. Het verschil maakt de ander interessant en trekt aan, dat is toch nodig voor de voortplanting. Ik oordeel dus niet, maar ik ben begonnen te onderzoeken wat die verschuiving betekent voor mijn man zijn.’’

Project Mannentijd

Die zoektocht is hij vijf jaar geleden samen met Jaap de Vries en Alexander van Walraven uit Reeuwijk begonnen met het project Mannentijd. ,,We organiseren regelmatig een bijeenkomst met zo’n vijftien mannen. We bespreken concrete thema’s zoals omgang met collega’s, ontmoeting met een eerste vrouw, schuldgevoel, trots. Het gebeurt in een open sfeer, die je niet op je werk of in de sportkantine hebt. Zo onderzoeken we wat mannelijke eigenschappen zijn en hoe we die kunnen inbrengen in een relatie, ons sociale leven en de maatschappij. We zijn er niet op uit om de maatschappij mannelijker te maken. We nemen de verschuiving in de maatschappij als een gegeven en onderzoeken wat onze rol met onze mannelijkheid daarin kan zijn.’’

Inzet fysieke energie

In die vijf jaar heeft hij enkele mannelijke eigenschappen ook bij zichzelf verder ontwikkeld. ,,Een man doet er goed aan zijn fysieke energie in te zetten. Ik merkte dat ik die onderdrukte, dus ik ben meer gaan sporten. Ik speel ook in een band, want een man moet creëren. Doelgerichtheid, fysiek iets willen bouwen is ook typisch mannelijk. Ik probeer die mannelijke waarden nu meer in mijn opvoeding in te zetten.’’

De positie van vrouwen en mannen in de verschuivende samenleving

Net als dat mannen zouden moeten nadenken over hun rol en positie in de verschuivende samenleving, vindt Ramon dat vrouwen dat ook moeten doen. ,,Er lijkt een ontwikkeling te zijn dat de vrouw zich mannelijker moet gedragen om voor haar positie op te komen. Ik denk dat een vrouw vooral haar vrouwelijkheid zou moeten inbrengen. Daarom zijn een paar vriendinnen de tegenhanger begonnen: VROUWENTIJD.’’

‹ Alle blogartikelen