Mannentijd - Zelfkennis is het begin van alle wijsheid
Interesse? Neem vrijblijvend contact op via 06-50687526 of 06-21230362 of info@mannentijd.nl

Mentorschap

De huidige generatie van jonge mannen staat ongetwijfeld voor een groot aantal uitdagingen. Zo is er onder andere een enorme prestatiedruk, een structureel woningtekort, een planeet die door de voorgaande generaties ernstig is vervuild. Er is een enorme stroom vluchtelingen, er dreigt oorlog, ineenstorting van het economische- en financiële systeem. Er heerst verwarring over (gender) identiteit, over man-zijn in een steeds meer feminiene wereld.

Toekomst

Dag in dag uit worden de meest ernstige doemscenario’s geschetst en voorspeld. Een eenzijdige en sterk technocratische focus op allerlei lopende crises zou een oplossing moeten bieden maar  er is een politiek klimaat dat op z’n zachtst gezegd niet veel lange termijn perspectief lijkt te bieden voor de nieuwe generatie. Een politiek die heel ver af staat van de jonge man. Veel mannelijke politici en leiders vertonen bovendien narcistische trekken en zijn zelfingenomen. Zij vormen niet het meest gelukkige voorbeeld voor jonge mannen.

Toen wij, thans volwassen mannen, nog jong waren leefden we ook in tijden van onzekerheid. Er was een koude oorlog gaande, we hadden een oliecrisis, hoge werkloosheid en ook toen woningnood. Toch lijkt het nu anders dan destijds. De crises in de huidige tijd volgen elkaar sneller op, zijn complexer en veelal mondiaal van aard. Internet en de massa media hebben een sterke invloed op informatieverspreiding en beeldvorming en dragen bij aan een gevoel van onrust. Meer en meer raken jonge mannen hierdoor vervreemd van elkaar, zichzelf en de natuur.

Hoe houd je je als jongeman staande in deze hectische en niet vitale wereld? Heb je als jongeman nog hoop op een gelukkige toekomst? Wij signaleren dat veel jongemannen om ons heen zich ernstig zorgen maken over hun toekomst. Tegen de achtergrond van bovenstaande crises, vaak versterkt door problemen in de gezins- of thuissituatie dreigen zij de hoop te verliezen. Zij missen perspectief, voelen zich neerslachtig, angstig en ongelukkig.

Basisbehoefte

De zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan laat zien dat er drie natuurlijke basisbehoeften zijn die, indien deze bevredigd worden, een optimaal functioneren, welbevinden en groei van een persoon toestaan. Deze behoeften zijn achtereenvolgens Autonomie, Binding en Competentie. Het lijkt voor veel jongemannen moeilijk in deze basisbehoefte te kunnen voorzien. Hierdoor raken zij vervreemd van zichzelf. Als zij geluk hebben is er een goede steungroep in hun omgeving. Bij voorkeur een man die dezelfde uitdagingen is aangegaan en weet wat er speelt. Helaas hebben veel jonge mannen deze mannelijke rolmodellen en mentoren niet in hun omgeving.

Perspectief

Mannentijd.nl wil voor deze jonge mannen wat betekenen in de vorm van een mentorschap. We bieden deze jonge mannen een luisterend oor. We helpen hen ontwikkelen, verbinden, luisteren naar hun eigen behoefte en leren ze omgaan met tegenslagen, crises en de uitdagingen waar zij tegenaan lopen. We helpen met autonomie ontwikkelen, in verbinding te staan en competent te worden.

Onze intentie is om jongemannen belangeloos in hun proces te begeleiden omdat wij het belangrijk vinden dat volwassen mannen hun ervaringen delen en een steun zijn voor jonge mannen.

Wil je meer weten over ons aanbod, of wil je als volwassen man ook een mentor voor een jonge man zijn neem dan contact met ons op!