Mannentijd - Zelfkennis is het begin van alle wijsheid
Interesse? Neem vrijblijvend contact op via 06-50687526 of 06-21230362 of info@mannentijd.nl

Over Alexander

Alexander van Walraven
Geregistreerd Bedrijfsarts/ Levens coach.

“You are the universe, experiencing itself”
Dit geeft het holistische karakter aan waarin ik alles benader en bekijk.

Omdat ik als Co assistent wat ouder was dan gemiddeld ben ik nooit bevangen geraakt door het medische systeem. Ik heb vooraf veel aan zelf ontwikkeling gedaan en ik ben dat blijven toepassen in de praktijk als arts in de ziekenhuizen waar ik gewerkt heb en vooral daarna.

Ik ben nu 21 jaar arts en daarvan nu 3 jaar geregistreerd bedrijfsarts.

De psyche van de mens heeft mij altijd mateloos geboeid en dat is ook nodig als je met mensen werkt in een ziekenhuis. De mens is veel meer dan alleen zijn of haar medische diagnose.

Door goed contact te maken, oprecht, inlevend en met intuïtie zie je de echte mens voor je waar je op dat moment mee te maken hebt. Voor minder ging / ga ik niet. Het is dan ook niet raar dat ik uit het systeem van de ziekenhuizen ben gestapt waar dat eigenlijk een ondergeschoven kindje was om op deze manier contact maken. Vooral ook omdat er vaak gewoon geen tijd voor gepland was.

Als bedrijfsarts kan ik mij doordat ik meer tijd heb uitleven in mijn coach rol.

Holystisch arts

Ik kijk naar de gehele mens voor mij. Het jong meisje of jongetje in de volwassene.  De eventuele trauma’s en problemen uit de jeugd. De ontwikkelingsniveaus (achterstanden), de manier van opvoeden door ouders. De sociale context. De levensfase. Daarnaast naar eigen capaciteiten, gaven of manier van presenteren verbaal en non verbaal. Hierdoor kan ik een compleet beeld krijgen van de persoon en gerichte persoonlijke op maat gemaakt advies geven en tips.

Ervaringen / registratie

Ik heb werkervaring in de volgende medische vakgebieden: Psychiatrie, chirurgie, huisartsgeneeskunde, spoed eisende hulp, sport geneeskunde, alarmcentrale arts.

Nu ben ik dus geregistreerd Bedrijfsarts (4 jaar opleiding in de sociale geneeskunde) en ik heb daarom mijn Big registratie.

Door mijn persoonlijke ontwikkeling en ook mijn kritische blik naar mijzelf toe en ook het verwerken van allerlei zaken uit mijn verleden en heden, ben ik mij erg goed bewust geraakt van alle problemen die mensen kunnen tegen komen in hun leven op mentaal vlak. Niemand wordt gespaard tenslotte.

Huidige kijk op de wereld

Ik zie de huidige tijd als een beproeving voor een ieder. De waarheid blijven zien is de grootste uitdaging waar wij nu voor staan. Dat dit niet makkelijk is  moge duidelijk zijn gezien alle wisselende berichten. Daarom is discussie en overleg en dialoog zo belangrijk, zonder te polariseren. Bij Mannentijd is dat onze uitgangspositie.