Mannentijd - Zelfkennis is het begin van alle wijsheid
Interesse? Neem vrijblijvend contact op via 06-50687526 of 06-21230362 of info@mannentijd.nl

Over ons

Jaap, Alexander en Ramon

Wij hebben in onze persoonlijke ontwikkeling ervaren dat zo echt mogelijk in het leven staan, strevend naar mannelijke autonomie in verbondenheid, mogelijk is.
Met het delen van deze ervaringen is bij ons de drive ontstaan om ook andere mannen, kennis te laten maken met de vreugde (heelheid) die wordt ervaren door aan jezelf te werken en betekenisvol te zijn.

Alles wat ons in anderen interesseert, kan ons iets doen begrijpen over onszelf. Carl Gustav Jung

Huidig wereldbeeld

De wereld waarin wij leven wordt met de dag onoverzichtelijker, complexer en onzekerder. Onze prestatiemaatschappij zorgt ervoor dat we van jongs af aan naar de buitenkant worden getrokken – weg van onszelf –. Het gevolg is een overmatige waardering voor uiterlijk vertoon, geldingsdrang, het najagen van succes en materialisme. Een maatschappij met nauwelijks aandacht voor onze binnenkant, de innerlijke ontwikkeling.

Een maatschappij waarin we een gebrek zien aan authenticiteit en autonomie en waarin steeds minder ruimte lijkt voor religie, spiritualiteit of diepe verbondenheid met de natuur. Deze materialistische tijd kenmerkt zich door een heilig geloof in de ratio en ‘De wetenschap’. Dit leidt tot superioriteitsgevoelens, adoratie voor zaken als kunstmatige intelligentie, transhumanisme en tot een technocratische samenleving.

Op school leren we met ons hoofd te denken, maar niet ons hart en lijf te voelen en aandacht te hebben voor het mystieke. Tegelijkertijd hebben we in onze pijn-vermijdende samenleving niet geleerd hoe we met onze angst en pijn om kunnen gaan. Persoonlijke crisissen – zoals verlies of ziekte – zorgen er voor dat we vanuit onwetendheid verder vervreemden van onszelf en anderen. Zo neemt de polarisatie tussen mensen toe en zijn velen de verbinding met zichzelf en anderen kwijtgeraakt.

Een leven wat niet in risico nemen geleefd wordt is een leven die nooit volle vreugde kent

Visie

Mannentijd onderschrijft het gedachtegoed van Agenda 2029, van Society 4.0 van WCH World Counsil for Health en van het Natuurhumanisme.
Met onze activiteiten willen we bijdragen aan de doelstellingen 1, 3, 4 en 5 uit de Agenda 2029:
RPG 1. Vrije krachtige individuen
RPG 3. Vitale individuen
RPG 4. Ontwikkelde individuen
RPG 5. Gender gelijkwaardigheid

Doelstelling

Wij ondersteunen mannen bewust te worden van hun ‘ongekende kwaliteiten’, van hun mannelijke waarden. Wij ‘lossen niks op’ voor de individuele man, maar begeleiden hem om zijn eigen weg te vinden naar authenticiteit en de beloning van werken aan en met zichzelf:  authenticiteit, verbinding, balans, zingeving, kracht, bewustzijn en vrijheid.

Rechtvaardigheid is het geweten dat naar balans streeft!

In verbinding met andere masculiene mannen willen we, met feminiene waarden die gericht zijn op de samenleving als geheel, uitreiken naar de ander en zorgen voor elkaar en de natuur. Op een mentaal en fysiek gezonde wijze, normen en waarden uitstralen, in liefde en vertrouwen.